Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Quy trình và thời hạn xem xét đơn Nhãn hiệu hàng hóa

Quy trình và thời hạn xem xét đơn Nhãn hiệu hàng hóa Đơn đăng ký nhãn hiệu được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự sau: thẩm định hình thức, Công bố, thẩm định nội dung

Tài liệu nộp đơn Nhãn Hiệu

Tài liệu nộp đơn Nhãn Hiệu (d) Giấy ủy quyền (theo mẫu) (e) Thư Lệnh (theo mẫu

Nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu hàng hóa Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của ..