Gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm.

Quy trình và thời hạn xem xét đơn Kiểu dáng công nghiệp

Quy trình và thời hạn xem xét đơn Kiểu dáng công nghiệp Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xử lý tại Cục SHTT theo trình tự sau  a) Thẩm định hình thức:

Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những ..