Tuyển dụng Trợ lý Luật Sư (từ 01/7/2016 đến 15/7/ 2016)

Tuyển dụng Trợ lý Luật Sư (từ 01/7/2016 đến 15/7/ 2016)  VUGIA&PARTNERS đang có nhu cầu tuyển dụng 01 vị trí TRỢ LÝ LUẬT SƯ.  Thời gian nộp hồ sơ: 01/7 đến 15/7/ 2016

ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT

ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT VUGIA&PARTNERS hiểu rõ những khó khăn và thách thức với các bạn sinh viên luật mới ra trường.   

VUGIA&PARTNERS - Tuyển dụng (từ 01/3 đến 15/3/ 2016)

VUGIA&PARTNERS - Tuyển dụng  (từ 01/3 đến 15/3/ 2016) VUGIA&PARTNERS là Công ty hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Pháp luật cho doanh nghiệp. Hiện nay VUGIA&PARTNERS đang có nhu cầu tuyển dụng các chuyên ..