Giải pháp công nghệ: "Thiết bị lọc bụi, khí tại các làng nghề" (16/03/2014)

Giải pháp công nghệ: "Thiết bị lọc bụi, khí tại các làng nghề"

Ngày phát sóng VTV3: 16/03/2014

Giải pháp công nghệ mới giúp xử lý khí, bụi, nâng cao sức khỏe cho người lao động, bảo vệ môi trường trong các làng nghề truyền thống.

 

 

 

Các bài viết khác