Giải pháp công nghệ "Áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân đi biển" (06/07/2014)

Giải pháp công nghệ Giải pháp công nghệ "Áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân đi biển" Phát sóng VTV3 ngày: ..

Giải pháp công nghệ: " Máy sơ chế thực phẩm đa năng" (29/06/2014)

Giải pháp công nghệ: Giải pháp công nghệ: " Máy sơ chế thực phẩm đa năng" Ngày phát sóng VTV3: 29/06/2014 Giải pháp công nghệ mới giúp hỗ trợ ..

Giải pháp công nghệ: "Thiết bị lọc bụi, khí tại các làng nghề" (16/03/2014)

Giải pháp công nghệ: Giải pháp công nghệ: "Thiết bị lọc bụi, khí tại các làng nghề" Giải pháp công nghệ mới giúp xử lý khí, bụi, ..

Giải pháp CN: Máy gieo hạt và bón phân (9/02/2014)

Giải pháp CN: Máy gieo hạt và bón phân (9/02/2014) Sáng Tạo Việt 01 năm 2014: Giải pháp công nghệ: Máy gieo hạt và bón ..

Giải pháp công nghệ "săm xe tháo lắp nhanh" (14/09/2014)

Giải pháp công nghệ Giải pháp công nghệ "săm xe tháo lắp nhanh", Phát sóng VTV3 ngày 14/09/2014 GPCN mới giúp sửa chữa thay thế săm lốp và các ..