TẦM NHÌN

VŨ GIA VÀ CỘNG SỰ là chỗ dựa vững chắc cho khách hàng và trở thành một trong những hãng luật uy tín hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới trong lĩnh vực tư vấn sở hữu trí tuệ, quản lý đầu tư, thương mại.

 

SỨ MỆNH

  • Luôn là người đồng hành tin cậy cùng khách hàng
  • Giúp khách hàng hiểu rõ tài sản vô hình và hữu hình
  • Tư vấn toàn diện hiệu quả nhằm phát huy tối đa nguồn lực của khách hàng
  • Hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong hoạt động quản lý, đầu tư, kinh doanh, kiểm soát và hạn chế các rủi ro pháp lý,
  • Hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh trên thị trường thông qua việc cung cấp các giải pháp tư vấn pháp luật, sở hữu trí tuệ, quản lý và đầu tư chuyên nghiệp, toàn diện và hoàn hảo;
  • Đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.